About (January, 2011)
På den här bloggen har jag, Björn-Åke Törnblom, samlat mina dagböcker från Afghanistan där jag bott och arbetat dryga 7 år under tiden 2000-2013. Har du kommentarer eller frågor kan du skicka dom till btornblom@hotmail.com
Utanför en skola i Narin

Utanför en skola i Nahrin 2002

Bifogat finns mitt CV i PDF-format: