Idag chattade jag och en kollega med DN-läsare om Afghanistan och så här lät det:   Malin: Tror du verkligen att det går att tvinga ett land till demokrati? Björn-Åke: Nej det tror jag inte. Känner inte till att det lyckats någonstans i världen. ------------- Lyxunge: Finns internet i Afghanistan? Björn-Åke: Jajamensan 🙂 använder det just nu! ------------------------ Erik A: Talibanerna ger inte upp sin kamp i första taget, verkar det. Om de skulle få makten igen, skulle de ha folkets stöd då, tror du? Björn-Åke: Stödet skulle nog vara väldigt begränsat, särskilt i städerna, och till största delen tilltvingat. På vissa håll i landet skulle stödet dock troligtvis vara större då den utbredda osäkerheten i landet gör att taliban i vissa områden vinner terräng. -------------------------- Mattias Många anser att droghandel, med både produktion av opium på Afghanska landsbygden och alla hantering av detsamma är roten till mycket av det onda när man talar om Afghanska landets framtidsutsikter. Delar du den uppfattningen och om du gör det, vad anser SAK att man skall göra för att minska den problematiken....? Björn-Åke: Om inte roten till problemet i landet så en viktig del av det. "Lag och ordning", korruptionsbekämpning, arbetstillfällen, en marknad och distributionsapparat för jordbruksprodukter, skola, hälsovård osv skulle kunna hjälpa till och bryta trenden. SAK har små möjlighet att själv bryta trenden. Vi är för små spelare. Men vi arbetar med landsbygdsutveckling, hälsa, utbildning och rehabilitering av funktionshindrade. Våra insatser bidrar också i det lilla till att bryta trenden, men vi har inget direkt antiopiumprogram. Och vi bör hålla oss till det vi kan. ------------------------------- Hasse Får kvinnor köra bil i landet? Björn-Åke: Ja, såvitt jag vet. Det är dock mycket ovanligt och jag har bara sett någon enstaka kvinnlig förare ------------------------ Mattias Ur SAK’s perspektiv, är det afghanska politiska systemet moget för ett öppet och demokratiskt val? Finns det förutsättningar överhuvudtaget för att lyckas med valet och kalla resultatet "rättvisande"? Björn-Åke: Från ett personligt perspektiv anser jag inte att det politiska systemets är fullmoget för det förestående valet. Likt på många andra håll i världen kommer det att ta lång tid innan det politiska systemet är moget för val. Förutsättningarna för valet är givetvis mycket dåliga särskilt som många afghaner tvekar att rösta på grund av hot om attentat och vedergällning. ------------------------ Sajan Asylsökande från Afghanistan. Hej, Jag är en sikh från Afghanistan bosatt i Sverige sedan 1990. Anser du att det är rätt av Migrantionsverket att avslå ett asylärende och skicka tillbaka Sikher som är från Afghanistan eller afghaner i allmänhet. med tanke på den rådande säkerhetsläget i Afghanistan. Jag tänker framför allt Kabul och Ghazni området men också övriga landet. Sikher i Afghanistan har funnits i Afghnistan sedan flera generationer tillbaks Björn-Åke: Vi i Svenska Afghanistankommittén (SAK) arbetar med bistånd i Afghanistan och inte med asylfrågor. Personligen kan jag dock tycka att det inte är OK av humanitära skäl att skicka tillbaks folk, framför allt inte till Gahzni. ------------------------------- Thomas Skulle du vilja se ett tillbakadragande av alla internationella styrkor i Afghanistan? Björn-Åke: Ja självklart. Vem skulle inte vilja det. Personligen tror jag dock att om det skedde nu skulle landet ramla tillbaks till det kaos av interna strider som landet befann sig i för ca femton år sedan. Den Afghanska staten behöver stöd några år för att själva kunna ta över och i vissa områden är man på god väg. --------------------- Heywood Floyd Tror du den nya regimen i USA kommer att lyckas bättre i Afg. än den förra? Björn-Åke: Det finns definitivt förutsättningar! ------------------------- Stefan Finns det någon statistik på hur stort stöd talibanerna har bland afghanerna? Vissa artiklar här ger känslan av att det kvittar lika för dem om talibanerna kommer tillbaka till makten, stämmer det? Björn-Åke: Vissa källor säger att de finns närvarande i 70% av landet, andra att regeringen saknar kontroll i över 30%. Siffrorna säger kanske inte emot varandra. Att finnas närvarande är inte nödvändigtvis samma sak som att ha kontroll och även en låg närvaro skapar osäkerhet. Jag har inte känslan av att det kvittar. Alla jag kommer i kontakt med är väldigt oroliga för att talibanerna skall komma tillbaks. Trots allt har livet blivit bättre än under Taliban. Tio gånger fler barn i skola, 35% flickor. Sjuk och hälsovård har utvecklats, vägar rustats upp osv. ------------------------------ Lotta Hej Björn-Åke, vi träffades på KMO i nov (den tokiga ulltanten). Hur tror du valet kommer att påverka säkerhetsläget på sikt? När är det rimligt att det blir någorlunda "normalt" igen? Mvh Lotta Björn-Åke: Hej Lotta Preliminärt valresultat den 3 sept och ett slutresultat den 15 sept. Fram tills dess kommer nog det kunna vara fortsatt oroligt. Oppositionen kommer dock inte att frivillig lämna ifrån sig områden man etablerat sig i bara för att valet är över. Vi räknar med hög beredskap åtminstone fram till slutet av oktober. Men vem kan spå.? -------------------- Malin Vad är eran roll inför valet på torsdag? Björn-Åke: SAK arbetar främst med hälsa, utbildning, rehabilitering av funktionshindrade och landsbygsutveckling. SAK har ingen valrelaterad verksamhet men alla våra sjukvårdsinrättningar kommer att hålla öppna under valet och har extra beredskap med anledning av den ökade hotbilden ----------------------- marie Vad tror du om hur valdagen kommer bli? Björn-Åke: Utöver en serie säkerhetsincidenter kommer det nog att vara relativt lugnt på gatorna då folk stannar hemma för att undvika det förväntat upptrappade våldet. ------------------------------- Esa hur tror du att ramadan kommer att påverka talibanernas aktivitet efter valet? Björn-Åke: Antagligen är man hungrigare och tröttare på eftermiddagen? Allvarligt talat så kan jag inte minnas att det påverkat aktiviteterna nämnvärt under tidigare år. ---------------------------- Anders Hur mycket störs de fredsbevarande trupperna och eller biståndsarbetare av den aggressiva krigsföringen av Amerikanska och Brittiska soldater? Dels utifrån att man påverkas i sin strategi av dessa ,dels i att man tas för att vara krigsförande när man egentligen arbetar på annat sätt. Björn-Åke: För oss som jobbar med bistånd finns det alltid en risk att vår verksamhet blandas ihop de utländska truppernas verksamhet. För oss i Svenska Afghanistankommittén (SAK) innebär det att vi måste förankra alla våra projekt extra noga bland lokalbefolkningen. Därför kan vi också arbeta i områden där "oppositionen" finns. -------------------------------- Ewe Tycker du att utvecklingen i Afghanistan går åt rätt håll eller har det stannat av, eller går det t.om. bakåt? Fungerar världens hjälpinsatser eller stjälper de? Björn-Åke: Utvecklingen går definitivt åt rätt håll, detsamma gäller dessvärre inte säkerheten. Världens hjälpinsatser har bidragit till stora framsteg under de senaste åren. Fler flickor än någonsin går i skola, tillgången till mödrahälsovård har ökat liksom andelen afghaner som har tillgång till sjukvård. Det finns dock mycket kvar att göra men man får inte glömma bort att hållbar utveckling tar lång tid. ----------------------------- John Hur, och vem avgör om valet gått korrekt till? Och vem avgör i slutändan den frågan? Björn-Åke: Independent Election Committee (IEC) och alla nationella samt internationella valövervakare (72 000). -------------------------------- Malik Valet är ett skämt!!! Det är ändå Karzai åsnan som kommer vinna valet. Valet är så korrupt!!! Björn-Åke: De afghaner som är beredda att offra sina liv för att rösta ser nog inte valet som ett skämt. --------------------------- Dan Hur ser säkerhetsläget ut för de civila organisationerna. Har upprorsmakarna ökat attackerna och hot? Även hur utsatta är ni för "vanlig" kriminalitet? Björn-Åke: För biståndet har säkerhetsläget försämrats dramatiskt de senaste åren och antalet incidenter där biståndsorganisationer varit inblandade har stigit. Biståndsorganisationerna är dock inte ett primärmål för "oppositionen". Vi har lyckligtvis inte varit speciellt utsatta för kriminell verksamhet. Vi i SAK med ca 5000 afghaner på lönelistan (och bara 17 utlänningar, sådana som jag) bygger vår verksamhet på lokal förankring och vi försöker också rekrytera personal till skolor och kliniker från trakten. Vi förankrar också alla våra projekt extra noga bland lokalbefolkningen. Därför kan vi också arbeta i områden där "oppositionen" finns. ------------------------------ Erika E Hur ligger det till egentligen, är oljan och en ny pipeline verkligen en stor anledning till invasionen? Björn-Åke: Jag tror inte att konflikten i Afghanistan primärt beror på oljan. ----------------------------- Heywood Floyd Tror du att folk röstar efter egen uppfattning? Hur mycket påverkar hot, etninsk tillhörighet, bristande eller felaktig kunskap etc.? Björn-Åke: Jag har definitivt fått intrycket av att etnisk tillhörighet, lokala och religiösa ledare samt hot påverkar många valdeltagare. Det är ofrånkomligt i ett land där majoriteten av befolkningen lever på landsbygden med begränsad tillgång till oberoende valinformation. -------------------------- Sajan Hej Björn Åke, Tack för din svar tidigare. Vilken makt har egentligen Karzai och dennes regering för att få ordning på landet. Det verkar som att den lilla politiska stabilitet som finns i ISAF och regeringskontrollerade områden är alltjämt beroende av de lokala ledarna samt kohandel mellan regeringen och de lokala ledarna. Vad anser du om det att allt kan falla som ett korthus och landet återgår till kaoset som har varit i landet i över 30 år, eller är jag för pessimist? /Sajan Björn-Åke: Visst kan allt falla som ett korthus, särskilt om ISAF skulle lämna landet nu. Kohandel har en lång tradition i landet och kommer att vara fortsatt viktig för vem som än skall regera. I väst kallas det att bygga allianser. Det skulle behövas fler politiska allianser och uppgörelser för att skapa stabilitet även om jag personligen kan tycka att Karzai har skapat allianser med fel personer, sådana som har en milt sagt tvivelaktig bakgrund som tex Dostum som varit med i alla krig på alla sidor. Men han säkrar stöd från den uzbekiska minoriteten. -----------slut--------------------