Fredag Lördag den 2-3 sept. Helg Rörelsefriheten för oss utlänningar har begränsats en hel del de senaste åren. För bara några år sedan kunde jag gå långa sträckor på olika platser runt om i staden. Bedömningen då var att det var rimligt säkert. Därför fick man några kilometer i skosulorna varje helg. Numer får vi mest röra oss till fots i den egna stadsdelen av risken för kidnapping och olika attentat. Det känns lite inskränkt för mig som en gång kunnat cykla runt i hela staden utan andra problem än trafiken. Vår rörelsefrihet är dock enastående om man jämför med Sidapersonalens och ambassadpersonalens rörelsefrihet. Dom får bara åka skottsäker bil med väpnad eskort i stan. De får inte ens gå ett steg till fots utanför ambassadområdet, trots att området ligger in ett kraftigt fortifierat kvarter dit inga obehöriga fordon släpps in och varje fotgängare synas med misstänksamhet. Vill man få distans i träningsskorna får man snällt hålla sig på löpbandet i vårt eget gym. Trots det kunde vi idag ändå åka bil på lite sight-seeing och se intressanta platser. Den kanske mest uppskattade var när vi åkte ut ur staden några kilometer till Kargadammen som är ett populärt utflyktsmål. Dammen är Kabuls färskvattentäkt, kantad av små restauranger där man kan äta lunch, njuta av friden, svalkan och utsikten. Det är den enda "sjön" inom räckhåll för en dagsutflykt och bilkön upp till dammen kan vara timslång en fredag. Alldeles intill dammen finns också Afghanistans enda golfbana. På de senaste 10 åren har golfbanan förvandlats från något som mest såg ut som en hyggesplöjning full med sten och oväntade hinder, till något mellan en stubbåker och snudd på gräsmatta. Minorna är nu också röjda. Torsdag den 1 sept, Kungen grävs upp och ned Kung Habibullah Kalakany grävas upp och begravas igen. Hans namn var egentligen Habibullah Ghazi men var också känd som Bacha-i Saqqa vilket betyder son till en vattenbärare. Han var Tajik från norr och erövrade Kabul, men förlorade staden och livet 1929 Naders pshtunska trupper från söder. Nader blev också efter ett kort mellanspel näste Kung, Nader Shah. Nu blev ceremonin lite stökig och en folkmassa på nära 1000 personer rörde sig några kvarter från där vi bor. Uppenbarligen var inte alla lyckliga över att han skulle flyttas och några tycks ha motsatt sig att han skulle begravas på samma kulle som Nader Shah. Polisen som inte är så skicklig på att hantera folkmassor sköt i luften och skadade några demonstranter, men det hela lugnade ner sig efter ett par timmar.