Den stora Jirgan startar idag. Jirgans huvuduppgift är att diskutera om Afghanistan skall skriva på ett säkerhetsavtal med USA. Avtalet skulle bla innebära att USA behåller 10-15 000 soldater i landet för att utbilda den afghanska armen och som rådgivare. Den springande punkten är att USA kräver att dess soldater inte kan ställas inför rätta i Afghanistan för eventuella övergrepp de begår, utan att det skall ske i USA. President Karzai har sagt att de inte kan acceptera ett sådant avtal. Han tänker på sitt rykte och eftermäle när hans presidentperiod går ut i april. Andra tongivande personer anser att man måste acceptera villkoret. Accepterar man inte så drar USA sig ur landet hel och hållet som man gjorde i Irak. Konsekvensen blir antagligen också att att Isaf-länder, som Sverige kommer att lämna Afghanistan militärt och det oroar många afghaner. Bakom kulisserna kan vi vara säkra på att det pågår ett rävspel i den högre skolan och enligt senaste info föreslår Karzai till Jirgan att amerikanska soldater inte skall dömas av afghansk, utan amerikansk domstol för brott de kan ha begått här. Afghaner älskar konspirationer, om jag får generalisera. En av dessa är att Jirgan kommer att besluta att skjuta upp presidentvalet och att Karzai skall sitta kvar i ett par år till, med hänvisning till säkerhetsläget. Det verkar inte troligt, men om ett par dagar vet vi. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-25028267