En av mina Afghanska kollegor intervjuas i tidningen Omvärlden om mänskliga rättigheter och islam. Intressant läsning: http://www.sida.se/OmVarlden/Intervju/Manskliga-rattigheter-starker-utvecklingen/