I dagens Dagens Nyheter säger Carl Bildt att den NATO-ledda ISAF-styrkan som Sverige är en del av har "förbättrat den grundläggande utbildningen och hälsovården i landet" (sic!) Vad får karln alla tokigheter ifrån? Jag är övertygat om att han vet bättre än så, men han är oändligt fräck när han argumentera för varför ISAF behövs. De internationella styrkorna har inte byggt en enda skola eller sjukvårdsklinik. Tvärtom har flera av SAKs skolor och kliniker vandaliserats av framför allt amerikansk trupp. Svenskarna gör inte sådant. Grundläggande utbildning och hälsovård har blivit bättre för att frivilligorganisationer, med stöd från stora biståndsgivare som Sida, EU, Världsbanken mfl, hjälper till att bygga landet. SAK driver tex, på entreprenad, all sjuk och hälsovård i fyra provinser, med nästan 2 miljoner patientbesök per år.. Därtill går 125 000 barn, varav drygt hälften är flickor i SAKs byskolor. Ett av de stora hoten mot denna verksamhet är när de internationella trupperna besöker anläggningarna. Då, men först då, betraktas de som legitima mål för talibaner och andra skurkar. SAKs säkerhet bygger på att vi har lokal förankring, inte militärt stöd. Internationella trupper bör hålla sig till sitt mandat, att skapa säkerhet och bekämpa banditism och inte leka biståndsarbetare. Biståndsarbetare försöker inte leka soldater. Carl Bildt, vet det här, men det passar hans agenda att försöka blanda bort korten.